Domáca sieť

Wi-Fi, router, switch, RJ-45, 802.11ac...všetky tieto označenia sa týkajú počítačových sietí a sú dôvodom, prečo to doma radšej nikdy nechcem riešiť a uspokojíme sa s tým, čo nám dodá poskytovateľ pripojenia na Internet. A to býva častokrát niečo, čo by sme si, keby sme sa vyznali v tom čo nám ponúkajú, radšej nekúpili.

A pritom ostatné zariadenia a technológie v domácnosti, hlavne v prípade stavby, alebo zariaďovania nového domu, vyberáme s veľkou opatrnosťou a necháme si poradiť.

Poznáme výrazy ako energetická trieda, tepelná strata, hlučnosť a ročná spotreba, u auta vieme koľko má koní a aký typ oleja do neho ide, u televízora uhlopriečku, či je Full HD alebo 4k. Podobné parametre u služieb internetového pripojenia a zariadení ktoré sú k tomu potrebné, ktoré nás stoja pomerne veľa peňazí a za ktorých deklarovaný výkon platíme, radšej neriešime, lebo sa to zdá zložité.

Tí, ktorí ste skúsení v otázke počítačových sietí a rozvodov, nemusíte tento článok čítať. Ostatným ale odporúčam si vyhradiť dostatok času a tento článok prečítať do konca. Alebo nám môžete rovno zavolať

Pevná sieť

Pevná sieť je zjednodušene skupina zariadení (počítačov, tlačiarní, routerov, sieťových diskov NAS, ale aj inteligentných televízorov s pripojením na Internet, satelitných, IPTV alebo OTT settopboxov, bezpečnostných kamier a veľa ďalších zariadení ) ktoré používajú k svojmu prepojeniu sieťové káble, väčšinou prepojené za pomoci zariadenia nazývaného router, čo nás privádza k prvým pojmom ktoré by ste mali poznať.

Router je sieťové zariadenie do ktorého zapojíte jeden koniec sieťového kábla, na ktorého druhom konci zapojíte port siete svojho zariadenia. Čím viac zariadení chcete pripojiť do siete, tým viac portov pre káble potrebujete na strane routera. Tieto porty sa nazývajú LAN porty a koncovka sieťového kábla, ktorú do nej zapájate sa nazýva RJ45 alebo Ethernet.

Štandardný router je vo väčšine prípadov osadený štyrmi LAN portami a jedným WAN portom. Toto môže byť pre veľkým problémom v okamihu, keď chcete zapojiť viac ako tento počet. V tom prípade je možne rozšíriť počet portov pripojením zariadenia, ktoré sa nazýva switch alebo hub. O týchto zariadeniach si podrobnejšie napíšeme neskôr.

Maximálny počet zariadení, ktoré vie týmto spôsobom štandardný router obslúžiť, je ale väčšinou limitovaný na 255 zariadení.

Ešte sa zmienim o špeciálnom porte, ktorá sa nazýva WAN port alebo tiež internet port. Je to port, do ktorého je zapojený kábel vedúci k pripojeniu k internetu Vášho poskytovateľa pripojenia. Práve cez tento port smeruje celá komunikácia Vašich zariadení s internetom.

Broadband modem: častejšie nazývaný DSL modem alebo Cable modem. Broadband modem je zariadenie, ktoré pripája domácu sieť k internetu prostredníctvom WAN portu alebo koaxiálneho kábla v prípade poskytovateľov, ako je UPC.

Sieťový kábel: Toto sú káble, ktoré prepájajú sieťové zariadenia s routerom alebo switchom. Momentálne existuje viac typov káblov, nazývaných CAT5 (Cathegory 5), CAT6 alebo CAT7 s rôznym prevedením tienenia, izolácie a pevnosti. Hlavným rozdielom medzi kategóriami je interné tienenie a technické prevedenie kábla.

Router

Bezdrôtová sieť - WiFi

Bezdrôtová sieť je podobná pevnej sieti s jedným hlavným rozdielom. Sieťové zariadenia nepoužívajú káble k pripojeniu k routeru alebo medzi sebou. Namiesto toho používajú bezdrôtové rádiové pripojenie nazývané WiFi (Wireless Fidelity). WiFi zariadenia nepotrebujú k pripojeniu porty, ale anténu. Nie vždy musí byť táto anténa viditeľná. Môže byť ukrytá aj vo vnútri zariadenia. U typickej domácej siete používame štandardne kombináciu pevnej a WiFi siete. Pre WiFi sieť potrebujeme vždy Access Point (AP) a WiFi kienta.

 

Základné pojmy

Access point: Access point (AP) je zariadenie ktoré vysiela WiFi signál pre WiFi klientov, aby sa mohli pripojiť. Vo všeobecnosti všetky WiFi siete, ktoré vidíte na Vašich telefónoch alebo iných zariadeniach doma alebo počas prechádzky po meste, patria k nejakému Access Pointu. AP si môžete kúpiť aj samostatne bez ohľadu na poskytovateľa pripojenia na internet. Väčšinou je to router, ktorý obsahuje jeden WAN port, 4 LAN porty a zabudovaný Access Point (a aj antény). Niektoré routery môžu mať osadených viac access pointov a dokážu vytvoriť viac WiFi sietí.

WiFi klient:  WiFi klient je zariadenie, ktoré dokáže zachytiť WiFi signál vysielaný Acces pointom, dokáže sa s ním prepojiť a toto spojenie udržiavať. Všetky denšné štandardne notebooky, tablety alebo mobilné telefóny prichádzajú so zabudovaným WiFi klientom. U starších zariadení, stolových počítačov a ďalších je možne kúpiť WiFi klienta vo forme USB kľúča.

Power line siete

Toto je časť sietí, ktorá nie je všeobecne známa, ale je používaná už veľa rokov a stále sa zlepšuje. Vo veľa prípadoch sa môže stať, že nie je možné, alebo nechcete natiahnuť káble k pevnej sieti a WiFI zariadenie nemá dostatočný dosah na pokrytie daného priestoru. Vtedy je možnosť použiť zariadenie, ktoré sa nazýva Power line adapter (alebo internet cez elektrické rozvody).

Power line adaptér zmení domáci rozvod elektriky na pevnú počítačovú sieť. Pre každé takéto pripojenie potrebujete minimálne jeden pár powerline zariadení, ktoré na jednej strane zapojíte do elektrickej zásuvky a ethernet káblom do routera a na druhej strane do elektrickej zásuvky a z neho káblom do sieťového zariadenia.

Viac o tomto zariadení napíšeme v niektorej z ďalších častí.